Хөдөө аж ахуйн их сургууль
“Судлаачийн ёс зүй” сургалт
 
Суурь боловсролын төв “Судлаачийн ёс зүй” сургалтыг 2016 оны 01 сарын 14-ний өдөр зохион байгуулав. Багш нар болон ЭША-уудад дэлхий нийтэд 
хэрэглэгддэг судалгааны ажил бичих стандарт, журмыг танилцуулав. Сургалтанд ХААИС-ийн бүрэлдэхүүн 5 сургуулийн 53 багш оролцов.
 
 
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn